Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

     
 

 

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie op deze site wordt met hoge regelmaat up-to-date gehouden, waarbij de inhoud zo actueel als mogelijk wordt weergegeven. Derhalve zijn wijzigingen in produkten, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze website te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Copyright
Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Insight Light.

Virussen
Hoewel de provider waarbij Insight Light is ondergebracht, zorgvuldig haar hardware controleert op virussen, kan op geen enkele wijze garantie worden gegeven op eventuele besmetting van uw computersysteem en/of programmatuur met (computer-)virussen.

November 2010
Insight Light


  © Insight Light 2010 | Algemene Voorwaarden | Disclaimer   Levering en reparatie aan huis tegen scherpe prijzen !